Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott stratégiai célokhoz kapcsolódik.
Továbbviszi és beépíti a hazai agrártámogatási rendszer elemeit, számol az előcsatlakozási programok (Phare, SAPARD) adta lehetőségekkel, a programok keretében megvalósuló fejlesztésekkel.
Kiemelkedő szerepe lesz a mezőgazdasági termelés feltételeinek egyenlőtlenségéből adódó területi különbségek kiigazításában, csökkentésében, a vidék szociális problémáinak megoldásában, az ökológiai, a természeti értékek fenntartásában, megőrzésében, a környezet védelmében.

2004. - 2006.
105 milliárd Ft
EU támogatás: 78,8 milliárd forint
nemzeti finanszírozás: 26,2 milliárd forint.

2004.
24,5 milliárd forint
EU támogatás: 18,4 milliárd forint
nemzeti finanszírozás: 6,1 milliárd forint

2005.
35 milliárd forint
EU támogatás: 26,3 milliárd forint
nemzeti finanszírozás: 8,7 milliárd forint

2006.
45,4 milliárd forint
EU támogatás: 34,1 milliárd forint
nemzeti finanszírozás: 11,3 milliárd forint

2004. május 3-tól: AZ ALÁBBI JOGCÍMEKRE LEHET PÁLYÁZNI
A mezőgazdasági beruházások támogatása
A halászati ágazat strukturális támogatása
Fiatal gazdálkodók induló támogatása
Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése
A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
Falufejlesztés és -megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése
LEADER+