Éves jelentés 2006.


Az AVOP Monitoring Bizottság által 2007. június 21-jén jóváhagyott, az Európai Bizottság részére hivatalosan benyújtott Éves előrehaladási jelentés 2006-ról, mely tartalmazza az Európai Bizottság kommentjeire adott kiegészítéseket.

A 1260/1999/EK Rendelet 37. cikke értelmében a több éves támogatási programok esetén a Tagállamok a végrehajtás minden naptári év teljesítéséről - az egyes évek lezárása után - hat hónapon belül beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Bizottság felé. A jelentéseket a 34. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján az előírt tartalommal a Monitoring Bizottság jóváhagyása után nyújtják be a Bizottsághoz.
A jelentés célja, hogy feldolgozott, összegző információt nyújtson a Monitoring Bizottság és az Európai Unió Bizottsága számára az AVOP előrehaladásáról, a megvalósítás hatékonyságának növelése érdekében tett lépésekről, az esetleges problémákról és a javasolt megoldásokról.
A jelentés az AVOP időarányos - 2006.01.01.-2006.12.31. - megvalósítását, az alábbi fejezetekben tekinti át:
1. Bevezetés - éves jelentés készítésének jogalapja, készítésbe bevont szervezetek, adatforrás;
2. A gazdasági és szakmapolitikai feltételek változásai - különös tekintettel a társadalmi-gazdasági folyamatok, az országos, a regionális, és az ágazati politikák mezőgazdasági és vidékfejlesztési aspektusainak program módosító változásaira;
3. A prioritások és az intézkedések megvalósításában elért eredmények - a pályázatok benyújtásának, feldolgozásának, értékelésének folyamata, minősítése, a területi lefedettség, a kedvezményezettek összetételének értékelése;
4. Pénzügyi megvalósítás;
5. Programmenedzsment;
6. A közösségi politikákkal való összhang.

Az AVOP éves jelentése 1260/1999/EK bizottsági rendelet 37. cikkében leírtak szerint készült. A jelentés összeállításába az FVM Irányító Hatósági Főosztálya, mint AVOP Irányító Hatóság bevonta az AVOP Közreműködő Szervezet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szakembereit, valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézetet (AKI) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) - korábban már a tervezés folyamatába is bevont, majd különböző mezőgazdasági és vidékfejlesztési adatgyűjtéssel és elemzések készítésével a megvalósítást is nyomon kísérő szervezetek - munkatársait.
A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2006. december 31-ei kumulált adatai. A 2006. évre vonatkozó adatokat a kumulált és a 2005. év végi - 2005-ös jelentésben szereplő - adatok különbsége adja.

Csatolt dokumentumok:
AVOP éves jelentés 2006 (PDF)
Standard indikátor táblák 2006 (XLS)