Éves jelentés 2007.

Az AVOP Monitoring Bizottság által 2008. június 11-jén jóváhagyott, az Európai Bizottság részére hivatalosan benyújtott Éves előrehaladási jelentés 2007-ről, mely tartalmazza az Európai Bizottság észrevételeire adott kiegészítéseket.

A 1260/1999/EK Rendelet 37. cikke értelmében a több éves támogatási programok esetén a Tagállamok a végrehajtás minden naptári év teljesítéséről - az egyes évek lezárása után - hat hónapon belül beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Bizottság felé. A jelentéseket a 34. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján az előírt tartalommal a Monitoring Bizottság jóváhagyása után nyújtják be a Bizottsághoz.
A jelentés célja, hogy feldolgozott, összegző információt nyújtson a Monitoring Bizottság és az Európai Unió Bizottsága számára az AVOP előrehaladásáról, a megvalósítás hatékonyságának növelése érdekében tett lépésekről, az esetleges problémákról és a javasolt megoldásokról.
A jelentés az AVOP időarányos - 2007.01.01.-2007.12.31. - megvalósítását, az alábbi fejezetekben tekinti át:
Bevezetés - éves jelentés készítésének jogalapja, készítésbe bevont szervezetek, adatforrás;
A gazdasági és szakmapolitikai feltételek változásai - különös tekintettel a társadalmi-gazdasági folyamatok, az országos, a regionális, és az ágazati politikák mezőgazdasági és vidékfejlesztési aspektusainak program módosító változásaira;
A prioritások és az intézkedések megvalósításában elért eredmények - a pályázatok benyújtásának, feldolgozásának, értékelésének folyamata, minősítése, a területi lefedettség, a kedvezményezettek összetételének értékelése;
Pénzügyi megvalósítás;
Programmenedzsment;
A közösségi politikákkal való összhang.
Az AVOP éves jelentése 1260/1999/EK bizottsági rendelet 37. cikkében leírtak szerint készült. A jelentés összeállításába az FVM Irányító Hatósági Főosztálya, mint AVOP Irányító Hatóság bevonta az AVOP Közreműködő Szervezet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szakembereit, valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézetet (AKI) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) - korábban már a tervezés folyamatába is bevont, majd különböző mezőgazdasági és vidékfejlesztési adatgyűjtéssel és elemzések készítésével a megvalósítást is nyomon kísérő szervezetek - munkatársait.
A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2007. december 31-ei kumulált adatai. A 2007. évre vonatkozó adatokat a kumulált és a 2006. év végi - 2006-ös jelentésben szereplő - adatok különbsége adja.

Csatolt dokumentumok:
AVOP éves jelentés 2007. (PDF)
Standard indikátor táblák 2007. (XLS)