1. Agrár-környezetgazdálkodás

2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

3. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés elősegítésének támogatása

4. Mezőgazdasági földterületek erdősítése

5. Korai nyugdíjazás

6. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

7. Termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása

8. Technikai segítségnyújtás