Hazai:

12/2001. (II. 15.) FVM rendelet a SAPARD Hivatal létesítéséről;
módosította: 41/2001. (V. 25.) FVM rendelet és 54/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet; hatálytalanította: 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

116/2001. (VI.30.) Kormányrendelet
a SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

117/2001. (VI.30.) Kormányrendelet
a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet "Magyarország SAPARD Terve 2000-2006" kihirdetéséről

72/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet a SAPARD Tervben meghatározott agrár- és vidékfejlesztési célok támogatásáról

112/2003. (XI. 11.) FVM rendelet a "Magyarország SAPARD Terve 2000-2006" kihirdetéséről szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról


Közösségi:

A Tanács 1999. június 21-i 1268/99/EK rendelete a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek közösségi támogatásáról az előcsatlakozási időszakban

A Bizottság 1999. december 22-i 2759/1999/EK rendelete a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban a mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre irányuló előcsatlakozási intézkedéseknek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 2000. június 7-i 2222/2000/EK RENDELETE a pénzügyi szabályok megállapításáról az előcsatlakozási időszakban a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai államokban a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre irányuló előcsatlakozási intézkedések közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG 2000. október 24-i 2356/2000/EK RENDELETE, amely a Tanács a közép- és kelet-európai tagjelölt országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek a csatlakozás előtti időszakaszban megvalósuló közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK rendeletének bevezetésére szabályokat megállapító 2759/1999/EK rendeletet módosítja

A TANÁCS 1999. június 21-i 1260/1999/EK RENDELETE a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekről

A TANÁCS 1999. május 17-i 1257/1999/EK RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGAEAGGF) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és bizonyos rendeletek módosításáról és hatálytalanításáról

A BIZOTTSÁG 2001. március 2-i 438/2001/EK RENDELETE a Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások kezelési és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól

A BIZOTTSÁG 2002. február 26-i 445/2002/EK RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A KAP napi működtetéséhez szükséges rendeletek adatbázisa